duminică, 8 mai 2011

Servicii de contabilitate

Wcrner, dar totdeauna de departe, în spatele lui, pentru că luiuror le era teamă de el.
Georges fusese multă vreme speriat de vitrină. La paispre-zece ani, la câteva luni după moartea tatălui sau, i se întâmpla să intre în sală cu un chibrit aprins în mână, de firma contabilitate parcă ar fi avut o armă.
- Nu eşti decât o lumânare, mormăia el apropiindu-se de statuie. Nimic altceva decât o lumânare. Aş putea să te topesc, dacă aş vrea!
Sarah se trase uşurel înapoi, pârăsindu-şi postul de obser-vaţie. Cunoştea pe de rost ceremonialul. Peste câteva minute, va fi rândul ei să intre în scenă.
Nu se mai putea mărgini să rămână în culise. Aveau să răsune cele trei lovituri de gong, semnalul de începere.
,,Pentru că am un rol de jucat", îşi spunea ea. ,,Am un rol f'rumos în această bu/onerie sângeroasă şi e timpul să ies în luminile rampei, să execut gesturile şi să declam textul scris pentru mine."
Era per/ect conştientă că, monologând în acest/el, destul de arti/icial, punea o distanţă între ea şi evenimente, tinea/rica la respect. Ţicnitul, nebunul, ţăcănitul, bu/oneria, reprezentatia, toate astea erau nişte cuvinte-cod, de care se agăţa pentru a-şi păstra sângele rece. Apela la /an/aronadă ca să nu tremure de /rică, asemenea copilului care, mergănd pe un drum cu/undat în întuneric, cântă îngroşându-şi glasul.
Tânăra se deplasă pe lângă zid, cu spatele lipit de tapetul de hârtie umed. Ştia că va veni la ea. Nebunul, ţicnitul, ţăcănitul va urca încet treptele ca să ajungă la ea. Totdeauna se întâmpla la fel