vineri, 11 februarie 2011

Servicii de contabilitate


O formă generală a nivelului relativ de solvabilitate-îndatorare, pe care îl înregistrează un agent economic, este dată de una din următoarele forme ale aceleaşi expresii indicative:
1) Datorii totale / Total active                              2) Total active / Datorii totale
E x istenţa unei mărimi subunitare a indicatorului formalizat prin relaţia 1) reflectă capacitatea agentului economic de acoperire financiară a datoriilor cu activele de care dispune, în timp ce un nivel supraunitar exprimă incapacitatea acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile de achitare a datoriilor prin prisma activelor totale înscrise la un moment dat în bilanţ sau în situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Indicatorii care exprimă gradul de solvabilitate-îndatorare pot fi individualizaţi în două subgrupe formale, astfel:
a) Indicatori ai solvabilităţii:

1) Rata solvabilităţii
Datorii totale / Capitaluri proprii * 100
2) Rata solvabilităţii generale
Total active / Datorii curente * 100
Rata solvabilităţii 1) exprimă măsura procentuală a proporţiei sumei datoriilor totale în capitalurile proprii, în timp ce Rata solvabilităţii 2) dimensionează proporţia în care activele totale asigură acoperirea financiară a datoriilor curente.