vineri, 11 februarie 2011

Ecologie umana


SC X SRL are ca obiect de activitate comerţul cu produse cosmetice şi de parfumerie de aceea este necesar a fi menţionată importanţa creanţelor şi datoriilor la nivelul acesteia. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra elementelor componente existente vom realiza o analiză a acestora la nivelul societăţii într-o perioadă de 5 ani respectiv: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Creanţele şi datoriile, ca şi elemente componente ale situaţiilor financiare sunt reprezentate la nivelul societăţii SC X SRL de:
       Creanţe: furnizori debitori pentru prestări servicii şi executări de lucrări, clienţi interni, clienţi externi, clienţi externi ajustări, clienţi incerţi sau în litigiu, avansuri acordate personalului, TVA de recuperat, TVA neexigibilă aferentă intrărilor, decontări operaţii în curs de clarificare, ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi;
       Datorii: datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã de un an (sume datorate instituţiilor de credit, avansuri încasate în contul comenzilor, datorii comerciale, alte datorii inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurãrile sociale) şi datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an (sume datorate instituţiilor de credit).
O imagine mai completă şi relevantă asupra evoluţiei creanţelor şi obligaţiilor la nivelul societăţii analizate poate fi furnizată prin intermediul următoarelor grafice care prezintă situaţia la nivelul societăţii pe toată perioada analizată din mai multe aspecte:
16

1. Creanţele au înregistrat un trend crescător în perioada analizată doar în anul 2007 creanţele au înregistrat o creştere de doar 105.502 lei, respectiv 4% (situaţie prezentată în anexa nr.3). Pentru a putea diagnostica această situaţie ca fiind pozitivă sau negativă este necesară o analiză a corelaţiei creanţelor cu valorile obligaţiilor societăţii. Cu toate acestea anul 2008 este caracterizat prin cea mai spectaculoasă creştere de creanţe din perioada analizată la nivelul societăţii în valoare de 1.865.979 lei, deci cu 69.64% mai mult faţă de anul 2007. Aceste informaţii oferă o imagine completă asupra evoluţiei creanţelor, evoluţie care poate fi considerată ca fiind pozitivă însă aceste informaţii nu sunt suficiente pentru a putea cataloga starea întregii societăţi, însă poate fi folosită atunci când este coroborată cu alte evoluţii privind valorile obligaţiilor sau privind activitatea desfăşurată de entitate în general.