vineri, 11 februarie 2011

Firma de contabilitate


O informaţie utilă este dată şi de indicatorul care compară totalul dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, la nivelul unui an, cu capitalurile proprii, astfel:
Dobânzile aferente împrumuturilor contractate într-un an / Capitaluri proprii
De asemenea, un indicator cu semnificaţie practică de cunoaştere a gradului de acoperire a dobânzilor de plătit la un moment dat, pentru toate creditele contractate, din rezultatul exploatării este următorul:
Capacitatea de acoperire a dobânzilor = Rezultatul din exploatare / Dobânzile datorate
Valoarea minimă, considerată ca limită optimă, pentru indicatorul “Capacitatea de acoperire a dobânzii” este de 2. În practică însă, mărimea capacităţii de acoperire a dobânzii, pe seama rezultatului din exploatare, se situează de foarte multe ori la nivelul critic de 1, ceea ce atenţionează asupra unei activităţi economice cu slabe performanţe financiare, în timp ce o mărime subunitară a acestui indicator este foarte periculoasă, exprimând o situaţie financiară dificilă determinată de contractarea unui volum de credite care depăşeşte posibilităţile de plată a dobânzilor aferente, calitatea managementului financiar este în acest caz deficitară şi se impune o reconsiderare a echipei manageriale.
Indicatorii analizaţi mai sus pun în evidenţă importanţa creanţelor şi datoriilor la nivelul întreprinderii şi faptul că acestea oferă informaţii semnificative pentru desfăşurarea activităţii entităţii în scopul obţinerii rezultatelor. O lipsă de echilibru la nivelul creanţelor şi datoriilor poate genera pierderi importante ţinând cont de faptul că de mărimea acestora depinde capacitatea întreprinderii de a-şi realiza obiectul de activitate în contextul continuităţii activităţii. Pentru a înţelege în mod practic aplicarea acestor indicatori vom realiza o abordare a acestora în următorul capitol având la bază informaţiile şi situaţiile financiare ale unei societăţi comerciale.